FC THESPROTOS

Γίνε μέλος

Καλώς Ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Εγγραφής Μελών της Ομάδος μας

Με την συμμετοχή σου στηρίζεις την ομάδα, τον τόπο, την πόλη σου!

Ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής ΜέλουςΑν δε βρείτε το email μας στο φάκελο εισερχομένων σας, να ελέγξετε το φάκελο ανεπιθύμητων (spam), καθώς το μήνυμα μπορεί να βρίσκεται εκεί.


* Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη της ιστοσελίδας μας υπόκειται στους παρόντες όρους χρήσης καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ, και 02/58/ΕΚ) για την εν γένει προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το απόρρητο των επικοινωνιών, καθώς και στις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση η ιστοσελίδα μας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών της ιστοσελίδας και μέσα στο υφιστάμενο κάθε φορά νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης δεν συμφωνεί με τους παρόντες όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων οφείλει να μην επισκέπτεται την ιστοσελίδα μας. Η ιστοσελίδα μας δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή με οποιονδήποτε τρόπο στην δημοσίευση και κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων σε κανένα τρίτο φορέα.

F.C. THESPROTOS

Διαγραφή Μέλους

Όροι και Προϋποθέσεις Εγγραφής Μέλους** Γενικοί όροι και προϋποθέσεις εγγραφής μέλους στον Α.Σ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ « Ο ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ » 2019


Ο Α.Σ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ « Ο ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ » 2019 συνεστημένος σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο, με έδρα την Ηγουμενίτσα, οδός: 28η Οκτωβρίου, αριθμός: 28, Δ.Ο.Υ: Ηγουμενίτσας , Α.Φ.Μ: 996388580, Τραπεζικός Λογαριασμός, Τράπεζα Ηπείρου: IBAN: GR310750060000306006063500 έχει δημιουργήσει και διαχειρίζεται πρόγραμμα «ΜΕΛΟΥΣ » εφεξής πρόγραμμα.


Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε όλα τα μέλη τα οποία προβαίνουν σε ηλεκτρονική εγγραφή. Κάθε ενδιαφερόμενος που εγγράφεται στο πρόγραμμα θεωρείται ότι έχει λάβει γνώση των Όρων και Προϋποθέσεων αυτών και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα το περιεχόμενό τους.


ΣΚΟΠΟΣ
Ο σκοπός του προγράμματος είναι να καταστεί δυνατό κάθε «μέλος» να απολαμβάνει εξατομικευμένων υπηρεσιών του Α.Σ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ « Ο ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ » 2019 όπως, ενημέρωση, προσφορές και άλλες υπηρεσίες στη διακριτική ευχέρεια του Α.Σ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ « Ο ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ » 2019.Το Πρόγραμμα προορίζεται για άτομα που διαμένουν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.


ΠΩΣ  ΑΠΟΚΤΑΤΑΙ  Η  ΙΔΙΟΤΗΤΑ  ΤΟΥ  ΜΕΛΟΥΣ

Όροι συμμετοχής

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι ανοιχτή για κάθε φυσικό πρόσωπο άνω των 16 ετών. Ο Α.Σ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ « Ο ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ » 2019 διατηρεί τη δυνατότητα να ζητήσει ανά πάσα στιγμή οποιοδήποτε έγγραφο και τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει οποιοδήποτε έλεγχο για να επαληθεύσει την εγκυρότητα της εγγραφής, που να επιτρέπει την απόδειξη της ταυτότητας του προσώπου που επιθυμεί να εγγραφεί ή που έχει εγγραφεί στο Πρόγραμμα, ιδίως σε περίπτωση επανάληψης ονομάτων.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
Προυπόθεση εγγραφής αποτελεί το ελάχιστο ποσό του 1€ (συν το Φ.Π.Α 24%) σε μηνιαία συνδρομή.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ «ΜΕΛΟΥΣ» ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Κάθε φυσικό πρόσωπο που θέλει να γίνει μέλος του Προγράμματος θα πρέπει να συμπληρώσει την αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα μέσω της ιστοσελίδας https://fcthesprotos.cms.webnode.gr/gine-melos2/ και να δημιουργήσει το προφίλ του συμπληρώνοντας τα στοιχεία του. Η επιβεβαίωση εγγραφής θα γίνεται ηλεκτρονικά και μόνο μία αίτηση ανά άτομο θα ληφθεί υπ' όψιν. Σε περίπτωση ψευδών ή ανακριβών δηλώσεων των προσωπικών στοιχείων μέλους, ο Α.Σ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ « Ο ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ » 2019 δύναται να προβεί σε ακύρωση οιωνδήποτε προνομίων και διαγραφή του «μέλους» από το πρόγραμμα. Ο Α.Σ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ « Ο ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ » 2019 δεν ευθύνεται για οιαδήποτε βλάβη ή ζημία σε «μέλη» ή τρίτα πρόσωπα εξαιτίας ψευδών ή ανακριβών δηλώσεων των προσωπικών στοιχείων των «μελών» ή τη με έγγραφη ενημέρωση του Α.Σ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ « Ο ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ » 2019 από τα «μέλη» για την αλλαγή προσωπικών τους στοιχείων. Τα «μέλη» φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη, και τις τυχόν ποινικές συνέπειες, από τη δήλωση των ψευδών ή ανακριβών στοιχείων.Ο αιτών εξουσιοδοτεί τους εκπροσώπους του Α.Σ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ « Ο ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ » 2019 να προβούν σε οποιοδήποτε νομικό έλεγχο ως προς την ταυτότητα, τον αριθμό τηλεφώνου και τα στοιχεία επικοινωνίας του. Μετά την συμπλήρωση της αίτησης, ένα e-mail επιβεβαίωσης αποστέλλεται στο «μέλος».ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - «ΜΕΛΟΥΣ» ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το «μέλος» μπορεί να τερματίσει ανά πάσα στιγμή τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα. Στην περίπτωση αυτή, οφείλει να γνωστοποιήσει την απόφασή του στον Α.Σ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ « Ο ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ » 2019 ενεργοποιώντας το αντίστοιχο πεδίο «διαγραφή μέλους» στο προφίλ του. Η επιβεβαίωση «διαγραφής μέλους» θα γίνεται ηλεκτρονικά. Η συμμετοχή του «μέλους» θεωρείται ότι τερματίζεται από την ημερομηνία αίτησης διαγραφής. Με την διαγραφή της συμμετοχής ο Α.Σ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ « Ο ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ » 2019 δεν οφείλει την καταβολή οιασδήποτε αποζημίωσης. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι απολύτως ατομική και σε περίπτωση θανάτου του «μέλους», η συμμετοχή στο πρόγραμμα και τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από το πρόγραμμα τερματίζονται αυτοδικαίως.


ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ «ΜΕΛΟΥΣ»
Ο Α.Σ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ « Ο ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ » 2019 διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει από το πρόγραμμα οποιοδήποτε «μέλος» που δεν σέβεται τους Όρους και τις Προϋποθέσεις, ή που θα χρησιμοποιήσει το πρόγραμμα και τα οφέλη ή τα πλεονεκτήματα αυτού με καταχρηστικό ή δόλιο τρόπο. Ο αποκλεισμός ενός «μέλους» συνεπάγεται την άμεση απώλεια όλων των πλεονεκτημάτων του. Ο Α.Σ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ « Ο ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ » 2019 διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί μελλοντικές αιτήσεις προσχώρησης παλαιών «μελών» στο Πρόγραμμα.ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΑΝΑΣΤΟΛΗ - ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
Το πρόγραμμα διαρκεί επ' αόριστον. Ο Α.Σ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ « Ο ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ » 2019 έχει το δικαίωμα να τερματίσει μονομερώς να αναστήλει - απενεργοποιήσει το πρόγραμμα ανά πάσα στιγμή, μετά από ηλεκτρονική ειδοποίηση των «μελών».  Στην περίπτωση τερματισμού του προγράμματος, τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από το πρόγραμμα τερματίζονται αυτοδικαίως - ακυρωθούν, χωρίς αποζημίωση. Ο Α.Σ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ « Ο ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ » 2019 δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη για τυχόν ζημία, ή απώλεια που προκαλείται άμεσα ή έμμεσα από τον τερματισμό , αναστολή απενεργοποίηση του προγράμματος.  Δεν είναι δυνατή η μεταφορά, ή η εκχώρηση τυχόν δικαιωμάτων των «μελών» σε τρίτους. Σε περίπτωση δόλιας χρήσεως του «μέλους», ο Α.Σ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ « Ο ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ » 2019 δεν ευθύνεται για πιθανή απώλεια ή ζημία από την μη νόμιμη χρήση του «μέλους» της από και προς τρίτους.ΛΟΙΠΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Τροποποίηση του προγράμματος ο Α.Σ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ « Ο ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ » 2019 διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει, ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, το πρόγραμμα και τους Όρους και Προϋποθέσεις. Σε περίπτωση άρνησης των τροποποιήσεων αυτών, το «μέλος» είναι ελεύθερο να σταματήσει τη συμμετοχή του σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται ανωτέρω. Ο Α.Σ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ « Ο ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ » 2019 δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη για τυχόν ζημία, ή απώλεια που προκαλείται άμεσα ή έμμεσα από τις τροποποιήσεις του προγράμματος.


ΕΥΘΥΝΗ
Ο Α.Σ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ « Ο ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ » 2019 δεν θα είναι υπεύθυνος για την κακή ηλεκτρονική σύνδεση ή τα προβλήματα εν γένει του διαδικτύου ή για τις καθυστέρησης τρίτων συνεργατών της που θα έχουν ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της εκτέλεσης των υποχρεώσεών της στο πλαίσιο του προγράμματος.


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Οι Όροι και Προϋποθέσεις του προγράμματος θα είναι διαθέσιμοι στα ελληνικά.


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ο Α.Σ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ « Ο ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ » 2019 μεριμνά για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των «μελών» της. Τα δεδομένα όνομα, επώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση (email), τηλέφωνο κ.λ.π. , συλλέγονται για την εγγραφή σας ως «μέλος» του Α.Σ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ « Ο ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ » 2019, ενώ καταχωρούνται και τα στοιχεία των αγορών εισιτηρίων και άλλων παροχών που θα πραγματοποιείτε. Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση των κρατήσεων και αγορών σας στο πλαίσιο της συναλλακτικής μας σχέσης. Τα στοιχεία αυτά τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι ενεργός ο λογαριασμός σας, σε περίπτωση διαγραφής του λογαριασμού σας,τα στοιχεία παραμένουν μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των συμβατικών ή εκ του νόμου υποχρεώσεων του Α.Σ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ « Ο ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ » 2019. Παράλληλα, εφόσον μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας, ο Α.Σ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ « Ο ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ » 2019 μπορεί να σας στέλνει πληροφορίες και ενημερώσεις για τυχόν νέα πλεονεκτήματα και οφέλη. Για περισσότερες πληροφορίες ως προς την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε να διαβάσετε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του Α.Σ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ « Ο ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ » 2019 , διαθέσιμη στο: https://www.fcthesprotos.com/oroi-chrisis/


ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
Όλες οι διαφορές που τυχόν προκύψουν από την ερμηνεία ή την εκτέλεση των Όρων και των Προϋποθέσεων του Προγράμματος, υπόκεινται στην ελληνική νομοθεσία, σε περίπτωση δε κατά την οποία αυτές δεν ρυθμισθούν με φιλικό τρόπο, αρμόδια για την επίλυση τους θα είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια.