Λαδιάς Μιχάλης

2000-10-08

Όνομα: Μιχάλης

Επώνυμο: Λαδιάς

Ημερομηνία γέννησης:

Τόπος γέννησης: Ελλάδα

Ηλικία:

Ύψος:

Ιθαγένεια: Ελληνική

Θέση:

Στον Θεσπρωτό από: Σεπτέμβριος 2022