Η ομάδα

2023 • 2024

(Κεντρικός Αμυντικός)

(Αμυντικός Μέσος)

(Τερματοφύλακας)

(Αριστερό εξτρέμ)

(Κεντρικός Επιθετικός)

(Αμυντικός Μέσος)

(Κεντρικός Επιθετικός)

(Δεξιός Αμυντικός)

(Δεξιό εξτρέμ)

(Δεξιό εξτρέμ)

(Επιθετικός Μέσος)

(Δεξιός Αμυντικός)

(Αριστερός Αμυντικός)

(Αριστερός Αμυντικός)

Ιωάννης

Σιδεράκης

(Τερματοφύλακας)

Ευστάθιος

Ζαφείρης

(Δεξιό εξτρέμ)

Χρήστος

Παλαμούτσης

(Αμυντικός Μέσος)

Δημήτριος

Ράπτης

(Δεξιό εξτρέμ)

Νικόλαος-Γεώργιος

Σάκκος

(Αμυντικός Μέσος)

Αναστάσιος

Περπερίδης

(Κεντρικός Αμυντικός)